Đề tài: LED Quảng cáo

Trang 1 trong tổng số 4 trang 1, 2, 3, 4  Next

Go down

Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by Admin on Sat May 28, 2011 4:26 am

Hôm nay tui sẽ hướng dẫn các bạn cách làm 1 biển Quảng cáo đèn LED. Đây là đề tài tui đã làm:

[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this image.]

I. Mica, decal
- Mua Mica về cắt theo hình mình thích (vuông, chữ nhật, tròn, hình hột xoài...)
Kích thước 1m2 X 2m4 có nhiều loại (1mm, 2mm, 3mm,...) và nhiều màu. Giá khoảng 700K
- Cắt, dán Decal:
Ta có thể đến chỗ cắt Decal nhờ họ thiết kế theo ý thích của mình hoặc mình tự thiết kế trên CorelDraw rồi đem đến cho họ cắt rồi đem về dán lên bảng Mica.

II. Khoan lỗ - gắn LED:
Có 2 cách gắn LED vào bảng là gắn từ sau tới và gắn tử phía trước để toàn bộ con LED nằm phía trên bảng Mica.
- Gắn từ phía sau: ta dùng mũi khoan đúng kích thước với LED (LED nhỏ 3mm, LED lớn hơn 5mm) tiến hành khoan lỗ rồi gắn LED vào.
- Gắn từ phía trước: Nếu LED 5mm thì khoan lỗ 3mm gắn LED vào rồi đổ keo cho chắc.

[You must be registered and logged in to see this image.]

III. Đấu LED:
- Dùng định luật Ohm để tính.
VD: Ta có chữ cái gồm 11 LED, mỗi LED (A=15mA, V=3V) ta mắc như hình dưới.
11LED [You must be registered and logged in to see this image.]


10 LED [You must be registered and logged in to see this image.]


Thông số LED 5L Siêu sáng tham khảo:
- Xanh lá, Trắng, Xanh dương: I=15mA, U=3V - 3,5V
- Đỏ, vàng : I=15mA, U=1,9V - 2,1V

IV. Phần mạch:
Đây là mạch đã hoàn thành:

[You must be registered and logged in to see this image.]

Đây là sơ đồ nguyên lý:

[You must be registered and logged in to see this image.]

V. CHƯƠNG TRÌNH:
#include
ORG 0000H
MAIN:
MOV P0,#00H
MOV P2,#00H
MOV P3,#00H
LCALL DELAY
;**************************** KIEU 1
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00001111B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11110000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#11111000B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000111B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#11111000B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11110000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00001111B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11110000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#11111000B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000111B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#11111000B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11110000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00001111B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
;************************ KIEU 2
MOV P0,#00010001B
MOV P2,#10000100B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00110011B
MOV P2,#11000110B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#01110111B
MOV P2,#11100111B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11101110B
MOV P2,#01111011B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11001100B
MOV P2,#00111001B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY

MOV P0,#10001000B
MOV P2,#00011000B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#11100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10001000B
MOV P2,#00011000B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11001100B
MOV P2,#00111001B
MOV P3,#11100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11101110B
MOV P2,#01111011B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY
;************************** KIEU 3
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00001111B
MOV P2,#11111000B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11110000B
MOV P2,#00000111B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
;************************* KIEU 4
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000001B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000010B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000100B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00001000B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00010001B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00100010B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#01000100B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#10001001B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10000000B
MOV P2,#00010010B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#01000000B
MOV P2,#00100100B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00100000B
MOV P2,#01001001B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00010000B
MOV P2,#10010010B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10001000B
MOV P2,#00100100B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#01000100B
MOV P2,#01001001B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00100010B
MOV P2,#10010010B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10010001B
MOV P2,#00100100B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#01001001B
MOV P2,#01001001B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00100101B
MOV P2,#10010010B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10010011B
MOV P2,#00100100B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY ;-------------------

MOV P0,#00100111B
MOV P2,#10010010B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#01001111B
MOV P2,#01001001B
MOV P3,#11100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10011111B
MOV P2,#00100100B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00111111B
MOV P2,#10010010B
MOV P3,#11100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#01111111B
MOV P2,#01001001B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY

MOV P0,#11111111B
MOV P2,#00100100B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#01001001B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#10010010B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#10100100B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11001001B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11010010B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11100100B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11101001B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11110010B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11110100B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111001B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111010B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111100B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111101B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111110B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
;*********************** KIEU 5
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111110B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11100101B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#00010010B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00001111B
MOV P2,#10001001B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00001000B
MOV P2,#01000100B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00010000B
MOV P2,#00100010B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00100000B
MOV P2,#00010001B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10000000B
MOV P2,#00000100B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY

MOV P0,#00000000B
MOV P2,#10000010B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#01000001B
MOV P3,#11100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00100000B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00010000B
MOV P3,#11100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00001000B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY

MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000100B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000010B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000001B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
;************************ KIEU 6
MOV P0,#00000001B
MOV P2,#00000001B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000010B
MOV P2,#00000010B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000100B
MOV P2,#00000100B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00001000B
MOV P2,#00001000B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00010000B
MOV P2,#00010000B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00100000B
MOV P2,#00100000B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#01000000B
MOV P2,#01000000B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10000000B
MOV P2,#10000000B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11000000B
MOV P2,#11000000B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10100000B
MOV P2,#10100000B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10010000B
MOV P2,#10010000B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10001000B
MOV P2,#10001000B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10000100B
MOV P2,#10000100B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10000010B
MOV P2,#10000010B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10000001B
MOV P2,#10000001B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10000011B
MOV P2,#10000011B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY ;-------------------***************************

MOV P0,#10000101B
MOV P2,#10000101B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10001001B
MOV P2,#10001001B
MOV P3,#11100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10010001B
MOV P2,#10010001B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY

MOV P0,#10100001B
MOV P2,#10100001B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11000001B
MOV P2,#11000001B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11100001B
MOV P2,#11100001B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11010001B
MOV P2,#11010001B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11001001B
MOV P2,#11001001B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11000101B
MOV P2,#11000101B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11000011B
MOV P2,#11000011B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11000011B
MOV P2,#11000011B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11000111B
MOV P2,#11000111B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY

MOV P0,#11001011B
MOV P2,#11001011B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11010011B
MOV P2,#11010011B
MOV P3,#11100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11100011B
MOV P2,#11100011B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY

MOV P0,#11110011B
MOV P2,#11110011B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11101011B
MOV P2,#11101011B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11100111B
MOV P2,#11100111B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11101111B
MOV P2,#11101111B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
LJMP MAIN
DELAY:
MOV R7,#100
LOOP: MOV TL0,#LOW(-10000)
MOV TH0,#HIGH(-10000)
SETB TR0
JNB TF0,$
CLR TR0
CLR TF0
DJNZ R7,LOOP
RET
END


VI. Cách nối từ mạch ra bảng LED.

[You must be registered and logged in to see this image.]

ĐẾN ĐÂY LÀ CÁC BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC 1 BẢNG QUẢNG CÁO LED RỒI ĐÓ. NẾU AI CÒN THẮC MẮC ĐIỀU GÌ THÌ CỨ POST LÊN ĐÂY ĐỂ CÁC BẠN CÙNG GIẢI ĐÁP.

CHÚC THÀNH CÔNG!


Được sửa bởi Admin ngày Sun Jul 03, 2011 4:22 pm; sửa lần 1.
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 263
Join date : 25/05/2011
Age : 27
Đến từ : Bình Định

Xem lý lịch thành viên http://cd2a.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Bổ sung

Bài gửi by Admin on Thu Jun 02, 2011 1:03 pm

IC 74HC245 dùng để kéo áp, đệm dòng.
Ta cũng có thể không dùng IC mà dùng trở thanh cũng được
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 263
Join date : 25/05/2011
Age : 27
Đến từ : Bình Định

Xem lý lịch thành viên http://cd2a.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

2wertyuiop[

Bài gửi by phamngocdat on Tue Jun 14, 2011 4:17 pm

admin nen gui len mot so chuong thin cho pan doc xem

phamngocdat

Tổng số bài gửi : 2
Join date : 14/06/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by Admin on Wed Jun 22, 2011 1:18 pm

Đây là những bước cơ bản, nếu có ai thắc mắc điều gì thì cứ post lên cho mọi người cùng giải đáp nha.
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 263
Join date : 25/05/2011
Age : 27
Đến từ : Bình Định

Xem lý lịch thành viên http://cd2a.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

CHƯƠNG TRÌNH CHẠY 16LED (16 CỔNG) ĐƠN GIẢN

Bài gửi by Admin on Wed Jun 29, 2011 3:58 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]
;_____________ CHUONG TRINH NHAY 16 LED DON GIAN_____________
;DONG LENH KHAI BAO THU VIEN
ORG 0000H
MAIN:
;KIEU 1: CHAY TOI
MOV P1,#10000000B
MOV P2,#00000000B
LCALL DELAYS1S

MOV P1,#01000000B
MOV P2,#00000000B
LCALL DELAYS1S

MOV P1,#00100000B
MOV P2,#00000000B
LCALL DELAYS1S

MOV P1,#00010000B
MOV P2,#00000000B
LCALL DELAYS1S

MOV P1,#00001000B
MOV P2,#00000000B
LCALL DELAYS1S

MOV P1,#00000100B
MOV P2,#00000000B
LCALL DELAYS1S

MOV P1,#00000010B
MOV P2,#00000000B
LCALL DELAYS1S

MOV P1,#00000001B
MOV P2,#00000000B
LCALL DELAYS1S

MOV P1,#00000000B
MOV P2,#10000000B
LCALL DELAYS1S

MOV P1,#00000000B
MOV P2,#01000000B
LCALL DELAYS1S

MOV P1,#00000000B
MOV P2,#00100000B
LCALL DELAYS1S

MOV P1,#00000000B
MOV P2,#00010000B
LCALL DELAYS1S

MOV P1,#00000000B
MOV P2,#00001000B
LCALL DELAYS1S

MOV P1,#00000000B
MOV P2,#00000100B
LCALL DELAYS1S

MOV P1,#00000000B
MOV P2,#00000010B
LCALL DELAYS1S

MOV P1,#00000000B
MOV P2,#00000001B
LCALL DELAYS1S

;KIEU 2: CHAY LUI
MOV P1,#00000000B
MOV P2,#00000001B
LCALL DELAYS1S

MOV P1,#00000000B
MOV P2,#00000010B
LCALL DELAYS1S

MOV P1,#00000000B
MOV P2,#00000100B
LCALL DELAYS1S

MOV P1,#00000000B
MOV P2,#00001000B
LCALL DELAYS1S

MOV P1,#00000000B
MOV P2,#00010000B
LCALL DELAYS1S

MOV P1,#00000000B
MOV P2,#00100000B
LCALL DELAYS1S

MOV P1,#00000000B
MOV P2,#01000000B
LCALL DELAYS1S

MOV P1,#00000000B
MOV P2,#10000000B
LCALL DELAYS1S

MOV P1,#00000001B
MOV P2,#00000000B
LCALL DELAYS1S

MOV P1,#00000010B
MOV P2,#00000000B
LCALL DELAYS1S

MOV P1,#00000100B
MOV P2,#00000000B
LCALL DELAYS1S

MOV P1,#00001000B
MOV P2,#00000000B
LCALL DELAYS1S

MOV P1,#00010000B
MOV P2,#00000000B
LCALL DELAYS1S

MOV P1,#00100000B
MOV P2,#00000000B
LCALL DELAYS1S

MOV P1,#01000000B
MOV P2,#00000000B
LCALL DELAYS1S

MOV P1,#10000000B
MOV P2,#00000000B
LCALL DELAYS1S
; NHIEU KIEU KHAC....

LJMP MAIN
DELAYS1S:
MOV R7,#100
LOOP: MOV TL0,#LOW(-10000)
MOV TH0,#HIGH(-10000)
SETB TR0
JNB TF0, $
CLR TR0
CLR TF0
DJNZ R7, LOOP
RET
END
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 263
Join date : 25/05/2011
Age : 27
Đến từ : Bình Định

Xem lý lịch thành viên http://cd2a.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by nvteevn on Sat Oct 29, 2011 9:52 am

sao bạn ko dùng vòng lặp để viết ct mà cứ viết như vậy thì tốn biết bao nhiêu thời gian bounce

nvteevn

Tổng số bài gửi : 1
Join date : 29/10/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by Admin on Sat Oct 29, 2011 10:13 am

Uhm mình không biết viết nên viết dzậy thôi. Bây giờ mình đang tự học C. Mấy cái này thì mình viết C OK rồi, để hôm nào post lên

_________________
[You must be registered and logged in to see this link.]
0979.316.957
0905.028.957
--------------------------
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 263
Join date : 25/05/2011
Age : 27
Đến từ : Bình Định

Xem lý lịch thành viên http://cd2a.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by vipqt888 on Sat Nov 19, 2011 1:31 pm

admin ơi ! toàn bộ linh kiện mua mất nhiêu k vậy ah .

vipqt888

Tổng số bài gửi : 9
Join date : 19/11/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by Admin on Sat Nov 19, 2011 2:08 pm

Linh kien trong board nay tren duoi 100K thoi
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 263
Join date : 25/05/2011
Age : 27
Đến từ : Bình Định

Xem lý lịch thành viên http://cd2a.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by vipqt888 on Sun Nov 20, 2011 10:13 am

anh ơi . anh có thể ghi thông tin cụ thể từng loại linh kiện để em đi mua được không anh . tại nhà em xa chổ bán linh kiện quá và hơn nữa em không phải là dân điện tử nên cũng không rõ nữa ah . mong anh giúp đỡ

vipqt888

Tổng số bài gửi : 9
Join date : 19/11/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by Admin on Sun Nov 20, 2011 3:41 pm

01. Số lượng 1 - IC AT89S52 (hoặc AT89C51/52/55, AT89S51,53) (VĐK) + Đế cắm 40 chân
02. SL 1 - Trở thanh 10K (Đệm dòng tích cực cho Port0)
03. SL 1 - Thạch anh 12MHz (mạch dao động)
04. SL 2 - Tụ 33P (mạch dao động)
05. SL 1 - Trở 10K (mạch Reset)
06. SL 1 - Tụ 10uF (mạch Reset)
07. SL 1 - 7805 (Ổn áp 5V)
08. SL 1 - Diode 1N4007
09. SL 1 - Tụ 470uF (lọc nguồn)
10. SL tùy số cổng sử dụng - Transistor suất (Nếu bảng quảng cáo thông thường thì dùng TIP41c, 1 cổng dùng dưới 10 LED thì dùng C1815 là OK)
10. SL = SL transistor - Trở 220Ohm (hạn dòng cho transistor suất)

Nếu bạn dùng nhiều LED thì có thể mắc thêm IC đệm 74HC245 như sơ đồ trên. Còn ít LED thì không cần.
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 263
Join date : 25/05/2011
Age : 27
Đến từ : Bình Định

Xem lý lịch thành viên http://cd2a.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by vipqt888 on Mon Nov 21, 2011 1:28 am

anh share cho em cái mạch in luôn được không anh . em vừa ngu vừa dốt nên ngồi vẽ mạch in mãi mà chả được .đây là mạch in của anh vẽ http: [You must be registered and logged in to see this link.] nhưng em không biết cách xóa tên và hình linh kiện trên mạch nên không thể đi in được mong anh giúp cho em với luôn đi anh ,thích mấy cái đèn led quá mà không ngờ khi làm nó lại khó đến vậy Very Happy

vipqt888

Tổng số bài gửi : 9
Join date : 19/11/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by Admin on Mon Nov 21, 2011 3:56 am

Mạch in ở topic đây nè: [You must be registered and logged in to see this link.]
Mạch này dùng IC đệm 74HC245
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 263
Join date : 25/05/2011
Age : 27
Đến từ : Bình Định

Xem lý lịch thành viên http://cd2a.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by vipqt888 on Mon Nov 21, 2011 4:02 am

anh ơi . anh cho em cái nick chát được không anh . em muốn hỏi qua nick cho nhanh được không a

vipqt888

Tổng số bài gửi : 9
Join date : 19/11/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by Admin on Mon Nov 21, 2011 4:03 am

doiemvebenanh66
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 263
Join date : 25/05/2011
Age : 27
Đến từ : Bình Định

Xem lý lịch thành viên http://cd2a.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by ngocpho on Tue Nov 22, 2011 1:57 pm

admin ah
múa lửa vừa vừa thui ku

ngocpho

Tổng số bài gửi : 9
Join date : 15/06/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by Admin on Tue Nov 22, 2011 1:59 pm

Sao mầy không múa đi. Tao mong có người múa với tao cho vui nè. Nhiều chuyện..
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 263
Join date : 25/05/2011
Age : 27
Đến từ : Bình Định

Xem lý lịch thành viên http://cd2a.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by vipqt888 on Wed Nov 23, 2011 11:26 pm

mạch 32 cổng của admin đã làm rồi nhưng không thấy đèn nào sáng trên mạch cả và ic 7805 rất chi là nóng admin ah

vipqt888

Tổng số bài gửi : 9
Join date : 19/11/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by Admin on Thu Nov 24, 2011 12:06 am

Bạn chụp hình post lên cho mình xem mình mới biết được nguyên nhân.
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 263
Join date : 25/05/2011
Age : 27
Đến từ : Bình Định

Xem lý lịch thành viên http://cd2a.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by xulehoadao on Tue Nov 29, 2011 2:18 pm

Anh poss mach nguyen ly kia la phan mach chinh a anh.con cach dau net chu la noi voi cuc c cua train a anh.em hoc ve cai nay ma lu mu qua. Sleep

Ma minh muan lam nhieu chu hon thi dung cac con ic nay dc ko anh hay la dung nhung con ic khac.hay la dung cach gep noi.

Bay gio thi dung cai ji de lap trinh de nhat cac ban hinh nhu dung vxl kho hon va dai.

xulehoadao

Tổng số bài gửi : 12
Join date : 29/11/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by Admin on Tue Nov 29, 2011 2:28 pm

- Mạch của mình là mạch cơ bản thôi. Con VDK 89 có 32 cổng tương ứng với 32 LED nếu như bạn mắc mỗi LED 1 cổng. Lúc này với 32 trạng thái bạn có thể bố trí LED sao cho hợp lý với 32 trạng thái đó.
- Cách mắc trở cho LED thì mình đã nêu cụ thể ở trên rồi. Cực dương chung của các LED bạn mắc vào cực dương 12V ở ngoài, còn cực âm thì bạn mắc vào chân C của transistor công suất.

- Bạn làm nhiều chữ không quan trọng, chủ yếu là bạn sắp xếp kiểu nháy sao cho hợp lý. nếu ý tưởng của bạn vượt ngoài 32 cổng thì bạn có thể dùng các dòng VDK khác như PIC, ARM hoặc FPGA.
- Nếu bạn mới làm quen với VDK thì tốt nhất bạn nên học ASM để hiểu rõ hơn về cấu trúc của VDK.
Ngược lại nếu bạn muốn học nhanh ở trình độ cao hơn thì nên học ngôn ngữ C.

=> Nói chung muốn học để biết thì nên học ASM, còn học để ứng dụng thì nên học C.
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 263
Join date : 25/05/2011
Age : 27
Đến từ : Bình Định

Xem lý lịch thành viên http://cd2a.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by xulehoadao on Tue Nov 29, 2011 2:36 pm

thank ban lan truoc minh hoc c ma lo mo qua bay gio chac phai hoc lai thoi Arrow

xulehoadao

Tổng số bài gửi : 12
Join date : 29/11/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by Admin on Tue Nov 29, 2011 2:41 pm

Uhm nếu có gì thắc mắc bạn có thể post lên đây cho mọi người cùng giải đáp.
Chào bạn!
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 263
Join date : 25/05/2011
Age : 27
Đến từ : Bình Định

Xem lý lịch thành viên http://cd2a.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by vuhoangpci on Mon Dec 12, 2011 1:42 am

mình muốn làm một cái biển led chữ Happy new yeah .nhưng bây giờ chưa
làm dk mạch sơ đồ nguyên lý và mạch in. bạn nào có mạch nguyên lý và
mạch in của 89c52 điều khiển 32 chân KO ?

vuhoangpci

Tổng số bài gửi : 9
Join date : 09/12/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by Admin on Mon Dec 12, 2011 2:59 am

Mạch in 32 cổng mình đã post lên rồi, trong topic mạch in 89XXX. Mạch này đuôi .MAX vẽ bằng Phần mềm OrCAD.
Còn sơ đồ nguyên lý thì trong topic này có rồi, nhưng mình chỉ vẽ có 16 cổng (2 Port). Còn 2 Port còn lại thì tương tự thôi.
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 263
Join date : 25/05/2011
Age : 27
Đến từ : Bình Định

Xem lý lịch thành viên http://cd2a.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 4 trang 1, 2, 3, 4  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết