Đề tài: LED Quảng cáo

Trang 4 trong tổng số 4 trang Previous  1, 2, 3, 4

Go down

Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by Admin on Sat May 28, 2011 4:26 am

First topic message reminder :

Hôm nay tui sẽ hướng dẫn các bạn cách làm 1 biển Quảng cáo đèn LED. Đây là đề tài tui đã làm:

[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this image.]

I. Mica, decal
- Mua Mica về cắt theo hình mình thích (vuông, chữ nhật, tròn, hình hột xoài...)
Kích thước 1m2 X 2m4 có nhiều loại (1mm, 2mm, 3mm,...) và nhiều màu. Giá khoảng 700K
- Cắt, dán Decal:
Ta có thể đến chỗ cắt Decal nhờ họ thiết kế theo ý thích của mình hoặc mình tự thiết kế trên CorelDraw rồi đem đến cho họ cắt rồi đem về dán lên bảng Mica.

II. Khoan lỗ - gắn LED:
Có 2 cách gắn LED vào bảng là gắn từ sau tới và gắn tử phía trước để toàn bộ con LED nằm phía trên bảng Mica.
- Gắn từ phía sau: ta dùng mũi khoan đúng kích thước với LED (LED nhỏ 3mm, LED lớn hơn 5mm) tiến hành khoan lỗ rồi gắn LED vào.
- Gắn từ phía trước: Nếu LED 5mm thì khoan lỗ 3mm gắn LED vào rồi đổ keo cho chắc.

[You must be registered and logged in to see this image.]

III. Đấu LED:
- Dùng định luật Ohm để tính.
VD: Ta có chữ cái gồm 11 LED, mỗi LED (A=15mA, V=3V) ta mắc như hình dưới.
11LED [You must be registered and logged in to see this image.]


10 LED [You must be registered and logged in to see this image.]


Thông số LED 5L Siêu sáng tham khảo:
- Xanh lá, Trắng, Xanh dương: I=15mA, U=3V - 3,5V
- Đỏ, vàng : I=15mA, U=1,9V - 2,1V

IV. Phần mạch:
Đây là mạch đã hoàn thành:

[You must be registered and logged in to see this image.]

Đây là sơ đồ nguyên lý:

[You must be registered and logged in to see this image.]

V. CHƯƠNG TRÌNH:
#include
ORG 0000H
MAIN:
MOV P0,#00H
MOV P2,#00H
MOV P3,#00H
LCALL DELAY
;**************************** KIEU 1
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00001111B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11110000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#11111000B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000111B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#11111000B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11110000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00001111B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11110000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#11111000B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000111B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#11111000B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11110000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00001111B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
;************************ KIEU 2
MOV P0,#00010001B
MOV P2,#10000100B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00110011B
MOV P2,#11000110B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#01110111B
MOV P2,#11100111B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11101110B
MOV P2,#01111011B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11001100B
MOV P2,#00111001B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY

MOV P0,#10001000B
MOV P2,#00011000B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#11100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10001000B
MOV P2,#00011000B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11001100B
MOV P2,#00111001B
MOV P3,#11100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11101110B
MOV P2,#01111011B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY
;************************** KIEU 3
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00001111B
MOV P2,#11111000B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11110000B
MOV P2,#00000111B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
;************************* KIEU 4
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000001B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000010B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000100B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00001000B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00010001B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00100010B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#01000100B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#10001001B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10000000B
MOV P2,#00010010B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#01000000B
MOV P2,#00100100B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00100000B
MOV P2,#01001001B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00010000B
MOV P2,#10010010B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10001000B
MOV P2,#00100100B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#01000100B
MOV P2,#01001001B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00100010B
MOV P2,#10010010B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10010001B
MOV P2,#00100100B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#01001001B
MOV P2,#01001001B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00100101B
MOV P2,#10010010B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10010011B
MOV P2,#00100100B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY ;-------------------

MOV P0,#00100111B
MOV P2,#10010010B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#01001111B
MOV P2,#01001001B
MOV P3,#11100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10011111B
MOV P2,#00100100B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00111111B
MOV P2,#10010010B
MOV P3,#11100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#01111111B
MOV P2,#01001001B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY

MOV P0,#11111111B
MOV P2,#00100100B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#01001001B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#10010010B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#10100100B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11001001B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11010010B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11100100B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11101001B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11110010B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11110100B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111001B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111010B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111100B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111101B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111110B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
;*********************** KIEU 5
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111110B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11100101B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#00010010B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00001111B
MOV P2,#10001001B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00001000B
MOV P2,#01000100B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00010000B
MOV P2,#00100010B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00100000B
MOV P2,#00010001B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10000000B
MOV P2,#00000100B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY

MOV P0,#00000000B
MOV P2,#10000010B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#01000001B
MOV P3,#11100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00100000B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00010000B
MOV P3,#11100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00001000B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY

MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000100B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000010B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000001B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
;************************ KIEU 6
MOV P0,#00000001B
MOV P2,#00000001B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000010B
MOV P2,#00000010B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000100B
MOV P2,#00000100B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00001000B
MOV P2,#00001000B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00010000B
MOV P2,#00010000B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00100000B
MOV P2,#00100000B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#01000000B
MOV P2,#01000000B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10000000B
MOV P2,#10000000B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11000000B
MOV P2,#11000000B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10100000B
MOV P2,#10100000B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10010000B
MOV P2,#10010000B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10001000B
MOV P2,#10001000B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10000100B
MOV P2,#10000100B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10000010B
MOV P2,#10000010B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10000001B
MOV P2,#10000001B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10000011B
MOV P2,#10000011B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY ;-------------------***************************

MOV P0,#10000101B
MOV P2,#10000101B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10001001B
MOV P2,#10001001B
MOV P3,#11100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10010001B
MOV P2,#10010001B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY

MOV P0,#10100001B
MOV P2,#10100001B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11000001B
MOV P2,#11000001B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11100001B
MOV P2,#11100001B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11010001B
MOV P2,#11010001B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11001001B
MOV P2,#11001001B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11000101B
MOV P2,#11000101B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11000011B
MOV P2,#11000011B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11000011B
MOV P2,#11000011B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11000111B
MOV P2,#11000111B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY

MOV P0,#11001011B
MOV P2,#11001011B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11010011B
MOV P2,#11010011B
MOV P3,#11100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11100011B
MOV P2,#11100011B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY

MOV P0,#11110011B
MOV P2,#11110011B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11101011B
MOV P2,#11101011B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11100111B
MOV P2,#11100111B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11101111B
MOV P2,#11101111B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
LJMP MAIN
DELAY:
MOV R7,#100
LOOP: MOV TL0,#LOW(-10000)
MOV TH0,#HIGH(-10000)
SETB TR0
JNB TF0,$
CLR TR0
CLR TF0
DJNZ R7,LOOP
RET
END


VI. Cách nối từ mạch ra bảng LED.

[You must be registered and logged in to see this image.]

ĐẾN ĐÂY LÀ CÁC BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC 1 BẢNG QUẢNG CÁO LED RỒI ĐÓ. NẾU AI CÒN THẮC MẮC ĐIỀU GÌ THÌ CỨ POST LÊN ĐÂY ĐỂ CÁC BẠN CÙNG GIẢI ĐÁP.

CHÚC THÀNH CÔNG!


Được sửa bởi Admin ngày Sun Jul 03, 2011 4:22 pm; sửa lần 1.
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 263
Join date : 25/05/2011
Age : 27
Đến từ : Bình Định

Xem lý lịch thành viên http://cd2a.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down


Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by lecuong on Mon Dec 03, 2012 9:12 am

anh oi.e tính làm 1 cái bảng quảng cáo led
tên là :
coffe tình bằng hữu thì mình dùng khoảng bao nhiêu led dậy anh. điện trở la bao nhiêu dậy anh

lecuong

Tổng số bài gửi : 7
Join date : 03/12/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by Admin on Mon Dec 03, 2012 10:59 am

Mình không vẽ bằng Proteus bạn ơi.

_________________
[You must be registered and logged in to see this link.]
0979.316.957
0905.028.957
--------------------------
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 263
Join date : 25/05/2011
Age : 27
Đến từ : Bình Định

Xem lý lịch thành viên http://cd2a.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by lecuong on Fri Dec 07, 2012 3:32 am

a oi sao e down mach in 16 cong ve ma ko that j het.
a chi dum e voi

lecuong

Tổng số bài gửi : 7
Join date : 03/12/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by lecuong on Fri Dec 07, 2012 3:35 am

a oi. e lam 1 cai bang quang cao 16 chu.dung con 89s52 dc ko a.a co mach in nay ko cho e voi

lecuong

Tổng số bài gửi : 7
Join date : 03/12/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by lecuong on Sun Dec 09, 2012 10:56 am

a cho e hoi mach in 89c51 16 cong gom nhung linh kien j day a

lecuong

Tổng số bài gửi : 7
Join date : 03/12/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by nguyendung993 on Sat May 25, 2013 3:00 pm

Anh ơi. hướng dẫn e làm biển led có chữ hỉ và Lễ Tân Hôn với.e cám ơn trước ạ

nguyendung993

Tổng số bài gửi : 2
Join date : 25/05/2013

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by nguyendung993 on Sat May 25, 2013 3:43 pm

Anh ơi.linh kiện ở mạch này gồm những con gì vậy.số lượng từng con là bao nhiêu.a cho e số liệu đầy đủ với ạ

nguyendung993

Tổng số bài gửi : 2
Join date : 25/05/2013

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 4 trong tổng số 4 trang Previous  1, 2, 3, 4

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết