Đề tài: LED Quảng cáo

Trang 3 trong tổng số 4 trang Previous  1, 2, 3, 4  Next

Go down

Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by Admin on Sat May 28, 2011 4:26 am

First topic message reminder :

Hôm nay tui sẽ hướng dẫn các bạn cách làm 1 biển Quảng cáo đèn LED. Đây là đề tài tui đã làm:

[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this image.]

I. Mica, decal
- Mua Mica về cắt theo hình mình thích (vuông, chữ nhật, tròn, hình hột xoài...)
Kích thước 1m2 X 2m4 có nhiều loại (1mm, 2mm, 3mm,...) và nhiều màu. Giá khoảng 700K
- Cắt, dán Decal:
Ta có thể đến chỗ cắt Decal nhờ họ thiết kế theo ý thích của mình hoặc mình tự thiết kế trên CorelDraw rồi đem đến cho họ cắt rồi đem về dán lên bảng Mica.

II. Khoan lỗ - gắn LED:
Có 2 cách gắn LED vào bảng là gắn từ sau tới và gắn tử phía trước để toàn bộ con LED nằm phía trên bảng Mica.
- Gắn từ phía sau: ta dùng mũi khoan đúng kích thước với LED (LED nhỏ 3mm, LED lớn hơn 5mm) tiến hành khoan lỗ rồi gắn LED vào.
- Gắn từ phía trước: Nếu LED 5mm thì khoan lỗ 3mm gắn LED vào rồi đổ keo cho chắc.

[You must be registered and logged in to see this image.]

III. Đấu LED:
- Dùng định luật Ohm để tính.
VD: Ta có chữ cái gồm 11 LED, mỗi LED (A=15mA, V=3V) ta mắc như hình dưới.
11LED [You must be registered and logged in to see this image.]


10 LED [You must be registered and logged in to see this image.]


Thông số LED 5L Siêu sáng tham khảo:
- Xanh lá, Trắng, Xanh dương: I=15mA, U=3V - 3,5V
- Đỏ, vàng : I=15mA, U=1,9V - 2,1V

IV. Phần mạch:
Đây là mạch đã hoàn thành:

[You must be registered and logged in to see this image.]

Đây là sơ đồ nguyên lý:

[You must be registered and logged in to see this image.]

V. CHƯƠNG TRÌNH:
#include
ORG 0000H
MAIN:
MOV P0,#00H
MOV P2,#00H
MOV P3,#00H
LCALL DELAY
;**************************** KIEU 1
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00001111B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11110000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#11111000B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000111B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#11111000B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11110000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00001111B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11110000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#11111000B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000111B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#11111000B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11110000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00001111B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
;************************ KIEU 2
MOV P0,#00010001B
MOV P2,#10000100B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00110011B
MOV P2,#11000110B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#01110111B
MOV P2,#11100111B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11101110B
MOV P2,#01111011B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11001100B
MOV P2,#00111001B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY

MOV P0,#10001000B
MOV P2,#00011000B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#11100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10001000B
MOV P2,#00011000B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11001100B
MOV P2,#00111001B
MOV P3,#11100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11101110B
MOV P2,#01111011B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY
;************************** KIEU 3
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00001111B
MOV P2,#11111000B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11110000B
MOV P2,#00000111B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
;************************* KIEU 4
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000001B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000010B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000100B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00001000B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00010001B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00100010B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#01000100B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#10001001B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10000000B
MOV P2,#00010010B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#01000000B
MOV P2,#00100100B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00100000B
MOV P2,#01001001B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00010000B
MOV P2,#10010010B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10001000B
MOV P2,#00100100B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#01000100B
MOV P2,#01001001B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00100010B
MOV P2,#10010010B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10010001B
MOV P2,#00100100B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#01001001B
MOV P2,#01001001B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00100101B
MOV P2,#10010010B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10010011B
MOV P2,#00100100B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY ;-------------------

MOV P0,#00100111B
MOV P2,#10010010B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#01001111B
MOV P2,#01001001B
MOV P3,#11100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10011111B
MOV P2,#00100100B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00111111B
MOV P2,#10010010B
MOV P3,#11100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#01111111B
MOV P2,#01001001B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY

MOV P0,#11111111B
MOV P2,#00100100B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#01001001B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#10010010B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#10100100B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11001001B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11010010B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11100100B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11101001B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11110010B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11110100B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111001B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111010B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111100B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111101B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111110B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
;*********************** KIEU 5
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111110B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11100101B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#00010010B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00001111B
MOV P2,#10001001B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00001000B
MOV P2,#01000100B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00010000B
MOV P2,#00100010B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00100000B
MOV P2,#00010001B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10000000B
MOV P2,#00000100B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY

MOV P0,#00000000B
MOV P2,#10000010B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#01000001B
MOV P3,#11100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00100000B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00010000B
MOV P3,#11100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00001000B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY

MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000100B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000010B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000001B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
;************************ KIEU 6
MOV P0,#00000001B
MOV P2,#00000001B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000010B
MOV P2,#00000010B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000100B
MOV P2,#00000100B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00001000B
MOV P2,#00001000B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00010000B
MOV P2,#00010000B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00100000B
MOV P2,#00100000B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#01000000B
MOV P2,#01000000B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10000000B
MOV P2,#10000000B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11000000B
MOV P2,#11000000B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10100000B
MOV P2,#10100000B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10010000B
MOV P2,#10010000B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10001000B
MOV P2,#10001000B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10000100B
MOV P2,#10000100B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10000010B
MOV P2,#10000010B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10000001B
MOV P2,#10000001B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10000011B
MOV P2,#10000011B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY ;-------------------***************************

MOV P0,#10000101B
MOV P2,#10000101B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10001001B
MOV P2,#10001001B
MOV P3,#11100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10010001B
MOV P2,#10010001B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY

MOV P0,#10100001B
MOV P2,#10100001B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11000001B
MOV P2,#11000001B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11100001B
MOV P2,#11100001B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11010001B
MOV P2,#11010001B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11001001B
MOV P2,#11001001B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11000101B
MOV P2,#11000101B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11000011B
MOV P2,#11000011B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11000011B
MOV P2,#11000011B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11000111B
MOV P2,#11000111B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY

MOV P0,#11001011B
MOV P2,#11001011B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11010011B
MOV P2,#11010011B
MOV P3,#11100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11100011B
MOV P2,#11100011B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY

MOV P0,#11110011B
MOV P2,#11110011B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11101011B
MOV P2,#11101011B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11100111B
MOV P2,#11100111B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11101111B
MOV P2,#11101111B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
LJMP MAIN
DELAY:
MOV R7,#100
LOOP: MOV TL0,#LOW(-10000)
MOV TH0,#HIGH(-10000)
SETB TR0
JNB TF0,$
CLR TR0
CLR TF0
DJNZ R7,LOOP
RET
END


VI. Cách nối từ mạch ra bảng LED.

[You must be registered and logged in to see this image.]

ĐẾN ĐÂY LÀ CÁC BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC 1 BẢNG QUẢNG CÁO LED RỒI ĐÓ. NẾU AI CÒN THẮC MẮC ĐIỀU GÌ THÌ CỨ POST LÊN ĐÂY ĐỂ CÁC BẠN CÙNG GIẢI ĐÁP.

CHÚC THÀNH CÔNG!


Được sửa bởi Admin ngày Sun Jul 03, 2011 4:22 pm; sửa lần 1.
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 263
Join date : 25/05/2011
Age : 27
Đến từ : Bình Định

Xem lý lịch thành viên http://cd2a.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down


Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by vipqt888 on Sat Jan 07, 2012 2:33 pm

CAU 1 / 1N4007 GIUP BAN TRANH BI MAC NHAM DAY AM DUONG DUA VAO MACH

vipqt888

Tổng số bài gửi : 9
Join date : 19/11/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by xuanhoa0408 on Wed Jan 11, 2012 4:27 pm

minh ko hieu cach di le.co j ban hd minh voi.cam on ban nhe

xuanhoa0408

Tổng số bài gửi : 5
Join date : 08/01/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by ngoclan on Thu Jan 12, 2012 11:36 am

12V thì bạn mắc 1 nhánh là 3-5LED và 1 trở, sau đó mắc tất cả các nhánh song song.
Trở thì tùy loại LED mà chọn
LED đỏ, vàng thì 5LED-trở150 Ohm
LED trắng, xanh lá, xanh dương thì 3LED-trowr220 Ohm
ngoclan
ngoclan

Tổng số bài gửi : 12
Join date : 14/12/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by xuanhoa0408 on Thu Jan 12, 2012 2:45 pm

anh c the noi ro cach di led cho mot chu dc ko anh.em chua hieu ro lam

xuanhoa0408

Tổng số bài gửi : 5
Join date : 08/01/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by quocbinh1110 on Thu Jan 12, 2012 3:23 pm

CÓ GÌ KHÓ ĐÂU BẠN, BẠN CỨ GHÉP 3 LED LẠI THÀNH MỘT NHÁNH NỐI TIẾP, THEO NGUYÊN TẮC, ÂM CỦA LED NÀY THÌ NỐI VỚI DƯƠNG CỦA LED KIA, SAU KHI LÀM XONG CHUYỆN ĐÓ, BẠN SẼ CÓ ĐƯỢC MỘT NHÁNH GỒM CÓ 3 LED NỐI TIẾP, NHÁNH NÀY SẼ CÓ 2 ĐẦU, ĐẦU DƯƠNG BẠN NỐI VỚI TRỞ HẠN DÒNG

SAU KHI ĐÃ CÓ ĐƯỢC CÁC NHÁNH NỐI TIẾP NHƯ TRÊN, BẠN TIẾN HÀNH GHÉP CÁC NHÁNH NỐI TIẾP ĐÓ LẠI VỚI NHAU THEO NGUYÊN TẮC SONG SONG, DƯƠNG CÁC NHÁNH NỐI CHUNG, ÂM CÁC NHÁNH NỐI CHUNG
KẾT QUẢ CUỐI CÙNG CHÚNG TA SẼ CÓ ĐƯỢC MỘT CHÙM LED, CÓ 2 ĐẦU, ĐẦU DƯƠNG ĐỂ CẤP NGUỒN VCC, CÒN ĐẦU ÂM ĐỂ NHẬN TÍN HIỆU TỪ MẠCH ĐIỀU KHIỂN

ĐƠN GIẢN VẬY THÔI, BẠN CHỊU KHÓ SUY NGHĨ CHÚT SẼ HIỂU ÀH

quocbinh1110

Tổng số bài gửi : 11
Join date : 31/12/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by quocbinh1110 on Thu Jan 12, 2012 3:30 pm

THÔNG THƯỜNG MỘT NHÁNH NỐI TIẾP THÌ CÓ KHOẢNG 3 LED, NHƯNG VÍ DỤ, BẠN CHẠY MỘT CHỮ CÁI NÀO ĐÓ CÓ 29 LED CHẲNG HẠN, THÌ SẼ CÓ TẤT CẢ LÀ 9 NHÁNH NỐI TIẾP (9*3=27) VÀ CÒN MỘT NHÁNH NỐI TIẾP NỮA SẼ CHỈ CÓ 2 LED, KHI ĐÓ TRỞ HẠN DÒNG CỦA NHÁNH 2 LED NÀY SẼ TĂNG LÊN SO VỚI CÁC NHÁNH 3 LED KIA

TƯƠNG TỰ, NẾU NHÁNH NÀO CHỈ CÓ 1 LED CŨNG VẬY
CÒN TRỞ HẠN DÒNG TĂNG NHƯ THẾ NÀO THÌ BẠN TỰ TÍNH, CÁI NÀY ĐƠN GIẢN MÀ

quocbinh1110

Tổng số bài gửi : 11
Join date : 31/12/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by xuanhoa0408 on Mon Feb 06, 2012 3:50 pm

ban oi.minh ko tim thay mach in cua ban.ban co the cho minh xin hinh ve mach in dc ko.ban co the gui vao [You must be registered and logged in to see this link.] jup minh dc ko.minh ket lam cai nay lam nhung ko biet ve.rat mong ban jup do.minh cam on ban

xuanhoa0408

Tổng số bài gửi : 5
Join date : 08/01/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by ngoclan on Wed Feb 08, 2012 8:04 am

Mạch in trong này bạn: [You must be registered and logged in to see this link.]
ngoclan
ngoclan

Tổng số bài gửi : 12
Join date : 14/12/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by neverbo on Wed Feb 08, 2012 10:15 am

Admin oi. Neu toi dung AVR thi phai lap trinh cho no nhu the nao??
Hepl me

neverbo

Tổng số bài gửi : 1
Join date : 08/02/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by Admin on Thu Feb 09, 2012 11:37 am

89 thì mình còn biết chút ít chứ AVR thì mình bó chân luôn. hjhj
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 263
Join date : 25/05/2011
Age : 27
Đến từ : Bình Định

Xem lý lịch thành viên http://cd2a.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by nhihuynhbmt on Sun Mar 25, 2012 2:48 pm

a có mạch in mạch quảng cáo 16 cổng ko cho em xin đi.file pdf ak.

nhihuynhbmt

Tổng số bài gửi : 1
Join date : 06/03/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by Admin on Sun Mar 25, 2012 3:45 pm

Đây bạn:
[You must be registered and logged in to see this link.]

_________________
[You must be registered and logged in to see this link.]
0979.316.957
0905.028.957
--------------------------
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 263
Join date : 25/05/2011
Age : 27
Đến từ : Bình Định

Xem lý lịch thành viên http://cd2a.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by baokhanhvl89 on Fri Apr 13, 2012 6:21 am

Admin ơi , cái bảng quảng cáo đó bạn tự ráp nguồn hay mua nguồn xung vậy ?

baokhanhvl89

Tổng số bài gửi : 1
Join date : 15/03/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by Admin on Fri Apr 13, 2012 1:37 pm

Tuy cong suat cua bang LED ma chon nguon ban a.
Minh lam quang cao thuong dung nguon may vi tinh doi voi cac bang LED nho.
Con lon thi dung nguon To ong hoac Adaptor

_________________
[You must be registered and logged in to see this link.]
0979.316.957
0905.028.957
--------------------------
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 263
Join date : 25/05/2011
Age : 27
Đến từ : Bình Định

Xem lý lịch thành viên http://cd2a.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by congthuong10t1c on Sun Jul 08, 2012 3:45 am

nếu mình dùng 2 hiệu ứng cùng 1 lúc thì làm sao ạ. ví dụ cho led chữ chạy đồng thời với LED ngoài viền cũng chạy

congthuong10t1c

Tổng số bài gửi : 1
Join date : 08/07/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by Admin on Sun Jul 08, 2012 11:04 pm

Có 2 cách:
- Mỗi dòng là 1 trạng thái. Dòng này gồm có các chân của VDK, bạn lấy 3 chân bất kỳ làm viền thôi.
- Dùng Timer

_________________
[You must be registered and logged in to see this link.]
0979.316.957
0905.028.957
--------------------------
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 263
Join date : 25/05/2011
Age : 27
Đến từ : Bình Định

Xem lý lịch thành viên http://cd2a.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by luongkhactoan on Tue Jul 17, 2012 1:45 am

anh ADMIN oi.cho em hỏi ? e làm biển quảng cáo gồm 200led đơn.vậy e dùng nguồn 12V với dòng là bao nhiêu Ampe .có phải 200*0.015=3A không a ? e cảm ơn anh !

luongkhactoan

Tổng số bài gửi : 1
Join date : 17/07/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by Admin on Thu Jul 19, 2012 3:53 pm

12V thì 3 hoặc 4 LED (tùy màu LED) mắc nối tiếp 1 trở. 1 nhánh như dzậy là 0.015A. Nghĩa là mắc nối tiếp 3 LED - 1 trở thì 200/3=~67 *0,015=~1A

_________________
[You must be registered and logged in to see this link.]
0979.316.957
0905.028.957
--------------------------
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 263
Join date : 25/05/2011
Age : 27
Đến từ : Bình Định

Xem lý lịch thành viên http://cd2a.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by tranquochungha on Sun Oct 21, 2012 10:13 am

adim oi!cho e hỏi tại sao đầu ra của chân p1 thì dùng điện trở 10k còn mấy chân khác sao không thấy dùng.

tranquochungha

Tổng số bài gửi : 1
Join date : 21/10/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by Admin on Thu Oct 25, 2012 3:38 pm

Tại vì tín hiệu cơ bản có 3 mức: cao, thấp và .. khoảng lưng chừng. P0 thuộc loại thứ 3. Nên ta phải dùng trở thanh kéo lên mức cao nếu ta lập trình điều khiển mức cao. Còn nếu điều khiển mức thấp thì khỏi cần trở thanh này.

_________________
[You must be registered and logged in to see this link.]
0979.316.957
0905.028.957
--------------------------
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 263
Join date : 25/05/2011
Age : 27
Đến từ : Bình Định

Xem lý lịch thành viên http://cd2a.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by dogoduyviet on Fri Nov 23, 2012 11:21 am

Em xin chào bác, em vào trang cd2a.forumvi thấy bác có chỉ cách làm bảng quảng cao led, em dự định làm 1 bảng quảng cáo cao khoảng 68cm và dài 3m,mà em thì ko bít tí nào về điện tử mong bác chỉ giáo cho em ạ. bảng em chạy viền sao băng nên mạch em mua bên dientutiachop, còn lại là 4 chữ thật to nằm giữa ko cần chạy nhảy mà sáng hoài là được. Vậy mong bác hướng dẫn em cần mua những linh kiện nào để làm ạ.

À, tiện đây bác cho em hỏi bảng của bác khoảng cách led là mấy centimet vậy ạ, làm led thế này thì đỡ tốn led bác nhỉ

dogoduyviet

Tổng số bài gửi : 2
Join date : 16/11/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by Admin on Fri Nov 23, 2012 4:02 pm

Thường thì khoảng cách là 1cm -> 1.5cm. Nếu muốn đẹp thì càng sát càng tốt
Nếu có mạch rồi thì chỉ cần mua trở với LED, chì hàn, meca, keo,....

_________________
[You must be registered and logged in to see this link.]
0979.316.957
0905.028.957
--------------------------
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 263
Join date : 25/05/2011
Age : 27
Đến từ : Bình Định

Xem lý lịch thành viên http://cd2a.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by dogoduyviet on Sat Nov 24, 2012 12:12 pm

Vâng, thế trở em mua loại bao nhiêu ôm vậy admin, cho dòng thấp thôi để bền bóng. em xem nhiều diễn đàn thấy bảo phải mua TIP41, bảng em khoảng 3000 led, nhờ bác tư vấn kĩ giúp em cần mua gì, loại nào với ạ.

dogoduyviet

Tổng số bài gửi : 2
Join date : 16/11/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by Admin on Sat Nov 24, 2012 3:45 pm

Trở thì mình đã nói trong bài hướng dẫn đầu trang rồi, mình có thể tính theo định luật Ohm.
Còn tính toán công suất cho transistor thì bạn phải xác định công suất mỗi cổng là bao nhiêu để sau đó tra cứu bảng thông số các transistor rồi chọn cho hợp lý, vừa kinh tế nữa.

_________________
[You must be registered and logged in to see this link.]
0979.316.957
0905.028.957
--------------------------
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 263
Join date : 25/05/2011
Age : 27
Đến từ : Bình Định

Xem lý lịch thành viên http://cd2a.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by lecuong on Mon Dec 03, 2012 8:15 am

bác có mạch in của phần mềm protues ko cho em xin với

lecuong

Tổng số bài gửi : 7
Join date : 03/12/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 3 trong tổng số 4 trang Previous  1, 2, 3, 4  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết