Đề tài: LED Quảng cáo

Trang 2 trong tổng số 4 trang Previous  1, 2, 3, 4  Next

Go down

Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by Admin on Sat May 28, 2011 4:26 am

First topic message reminder :

Hôm nay tui sẽ hướng dẫn các bạn cách làm 1 biển Quảng cáo đèn LED. Đây là đề tài tui đã làm:

[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this image.]

I. Mica, decal
- Mua Mica về cắt theo hình mình thích (vuông, chữ nhật, tròn, hình hột xoài...)
Kích thước 1m2 X 2m4 có nhiều loại (1mm, 2mm, 3mm,...) và nhiều màu. Giá khoảng 700K
- Cắt, dán Decal:
Ta có thể đến chỗ cắt Decal nhờ họ thiết kế theo ý thích của mình hoặc mình tự thiết kế trên CorelDraw rồi đem đến cho họ cắt rồi đem về dán lên bảng Mica.

II. Khoan lỗ - gắn LED:
Có 2 cách gắn LED vào bảng là gắn từ sau tới và gắn tử phía trước để toàn bộ con LED nằm phía trên bảng Mica.
- Gắn từ phía sau: ta dùng mũi khoan đúng kích thước với LED (LED nhỏ 3mm, LED lớn hơn 5mm) tiến hành khoan lỗ rồi gắn LED vào.
- Gắn từ phía trước: Nếu LED 5mm thì khoan lỗ 3mm gắn LED vào rồi đổ keo cho chắc.

[You must be registered and logged in to see this image.]

III. Đấu LED:
- Dùng định luật Ohm để tính.
VD: Ta có chữ cái gồm 11 LED, mỗi LED (A=15mA, V=3V) ta mắc như hình dưới.
11LED [You must be registered and logged in to see this image.]


10 LED [You must be registered and logged in to see this image.]


Thông số LED 5L Siêu sáng tham khảo:
- Xanh lá, Trắng, Xanh dương: I=15mA, U=3V - 3,5V
- Đỏ, vàng : I=15mA, U=1,9V - 2,1V

IV. Phần mạch:
Đây là mạch đã hoàn thành:

[You must be registered and logged in to see this image.]

Đây là sơ đồ nguyên lý:

[You must be registered and logged in to see this image.]

V. CHƯƠNG TRÌNH:
#include
ORG 0000H
MAIN:
MOV P0,#00H
MOV P2,#00H
MOV P3,#00H
LCALL DELAY
;**************************** KIEU 1
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00001111B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11110000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#11111000B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000111B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#11111000B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11110000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00001111B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11110000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#11111000B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000111B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#11111000B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11110000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00001111B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
;************************ KIEU 2
MOV P0,#00010001B
MOV P2,#10000100B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00110011B
MOV P2,#11000110B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#01110111B
MOV P2,#11100111B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11101110B
MOV P2,#01111011B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11001100B
MOV P2,#00111001B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY

MOV P0,#10001000B
MOV P2,#00011000B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#11100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10001000B
MOV P2,#00011000B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11001100B
MOV P2,#00111001B
MOV P3,#11100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11101110B
MOV P2,#01111011B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY
;************************** KIEU 3
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00001111B
MOV P2,#11111000B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11110000B
MOV P2,#00000111B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
;************************* KIEU 4
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000001B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000010B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000100B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00001000B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00010001B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00100010B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#01000100B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#10001001B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10000000B
MOV P2,#00010010B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#01000000B
MOV P2,#00100100B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00100000B
MOV P2,#01001001B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00010000B
MOV P2,#10010010B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10001000B
MOV P2,#00100100B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#01000100B
MOV P2,#01001001B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00100010B
MOV P2,#10010010B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10010001B
MOV P2,#00100100B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#01001001B
MOV P2,#01001001B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00100101B
MOV P2,#10010010B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10010011B
MOV P2,#00100100B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY ;-------------------

MOV P0,#00100111B
MOV P2,#10010010B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#01001111B
MOV P2,#01001001B
MOV P3,#11100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10011111B
MOV P2,#00100100B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00111111B
MOV P2,#10010010B
MOV P3,#11100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#01111111B
MOV P2,#01001001B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY

MOV P0,#11111111B
MOV P2,#00100100B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#01001001B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#10010010B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#10100100B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11001001B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11010010B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11100100B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11101001B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11110010B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11110100B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111001B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111010B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111100B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111101B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111110B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
;*********************** KIEU 5
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111110B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11100101B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#00010010B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00001111B
MOV P2,#10001001B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00001000B
MOV P2,#01000100B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00010000B
MOV P2,#00100010B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00100000B
MOV P2,#00010001B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10000000B
MOV P2,#00000100B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY

MOV P0,#00000000B
MOV P2,#10000010B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#01000001B
MOV P3,#11100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00100000B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00010000B
MOV P3,#11100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00001000B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY

MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000100B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000010B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000001B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
;************************ KIEU 6
MOV P0,#00000001B
MOV P2,#00000001B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000010B
MOV P2,#00000010B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000100B
MOV P2,#00000100B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00001000B
MOV P2,#00001000B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00010000B
MOV P2,#00010000B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00100000B
MOV P2,#00100000B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#01000000B
MOV P2,#01000000B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10000000B
MOV P2,#10000000B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11000000B
MOV P2,#11000000B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10100000B
MOV P2,#10100000B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10010000B
MOV P2,#10010000B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10001000B
MOV P2,#10001000B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10000100B
MOV P2,#10000100B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10000010B
MOV P2,#10000010B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10000001B
MOV P2,#10000001B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10000011B
MOV P2,#10000011B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY ;-------------------***************************

MOV P0,#10000101B
MOV P2,#10000101B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10001001B
MOV P2,#10001001B
MOV P3,#11100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#10010001B
MOV P2,#10010001B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY

MOV P0,#10100001B
MOV P2,#10100001B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11000001B
MOV P2,#11000001B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11100001B
MOV P2,#11100001B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11010001B
MOV P2,#11010001B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11001001B
MOV P2,#11001001B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11000101B
MOV P2,#11000101B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11000011B
MOV P2,#11000011B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11000011B
MOV P2,#11000011B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11000111B
MOV P2,#11000111B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY

MOV P0,#11001011B
MOV P2,#11001011B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11010011B
MOV P2,#11010011B
MOV P3,#11100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11100011B
MOV P2,#11100011B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY

MOV P0,#11110011B
MOV P2,#11110011B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11101011B
MOV P2,#11101011B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11100111B
MOV P2,#11100111B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11101111B
MOV P2,#11101111B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#01100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
MOV P0,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#10100000B
LCALL DELAY
LJMP MAIN
DELAY:
MOV R7,#100
LOOP: MOV TL0,#LOW(-10000)
MOV TH0,#HIGH(-10000)
SETB TR0
JNB TF0,$
CLR TR0
CLR TF0
DJNZ R7,LOOP
RET
END


VI. Cách nối từ mạch ra bảng LED.

[You must be registered and logged in to see this image.]

ĐẾN ĐÂY LÀ CÁC BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC 1 BẢNG QUẢNG CÁO LED RỒI ĐÓ. NẾU AI CÒN THẮC MẮC ĐIỀU GÌ THÌ CỨ POST LÊN ĐÂY ĐỂ CÁC BẠN CÙNG GIẢI ĐÁP.

CHÚC THÀNH CÔNG!


Được sửa bởi Admin ngày Sun Jul 03, 2011 4:22 pm; sửa lần 1.
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 263
Join date : 25/05/2011
Age : 27
Đến từ : Bình Định

Xem lý lịch thành viên http://cd2a.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down


Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by vuhoangpci on Mon Dec 12, 2011 3:52 am

mình download về rồi nhưng không mở dk.minh dùng orcad nhưng không đọc dk.

vuhoangpci

Tổng số bài gửi : 9
Join date : 09/12/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by Admin on Mon Dec 12, 2011 4:11 am

Bạn dùng Layout hay Capture? Cái này dùng Layout mở được mà
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 263
Join date : 25/05/2011
Age : 27
Đến từ : Bình Định

Xem lý lịch thành viên http://cd2a.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by vuhoangpci on Tue Dec 13, 2011 5:51 am

cám ơn bạn nhiều nha !mình làm dk rồi! co j không hiểu mong các bạn chỉ thêm nha !mình học bên tin nên không hiểu lắm ! hi

vuhoangpci

Tổng số bài gửi : 9
Join date : 09/12/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by vuhoangpci on Sun Dec 25, 2011 10:27 am

các anh ơi ! cho em hỏi chút ak !
em vừa làm một cái chữ happ new year . dieu khiển led dơn.
nhưng không hiểu sao các led không sang hết cỡ dk.led màu đỏ.em sử dụng transistor c828.ai giúp e dk ko ak

vuhoangpci

Tổng số bài gửi : 9
Join date : 09/12/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by vuhoangpci on Sun Dec 25, 2011 10:29 am

thằng bạn e nó cũng làm thế nhưng nó dùng led xanh dương thì lại sàng rất đẹp

vuhoangpci

Tổng số bài gửi : 9
Join date : 09/12/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by vuhoangpci on Sun Dec 25, 2011 10:29 am

tất cả chữ chi gồm 171 led

vuhoangpci

Tổng số bài gửi : 9
Join date : 09/12/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by vuhoangpci on Sun Dec 25, 2011 10:30 am

ai giúp e với

vuhoangpci

Tổng số bài gửi : 9
Join date : 09/12/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by vuhoangpci on Sun Dec 25, 2011 10:33 am

admin ơi

vuhoangpci

Tổng số bài gửi : 9
Join date : 09/12/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by vuhoangpci on Sun Dec 25, 2011 10:34 am

giúp em với a admin

vuhoangpci

Tổng số bài gửi : 9
Join date : 09/12/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by Admin on Sun Dec 25, 2011 2:32 pm

Thứ nhất: Nhìn vào thì màu đỏ với màu vàng độ sáng không bằng màu xanh, đó là điều tất nhiên.
Thứ hai: 1 con transistor C828 chỉ tải được khoảng <20LED thôi. Nếu nhiều LED hơn cho 1 cổng thì bạn có thể dùng các transistor có công suất lớn hơn. TIP41c tải được khoảng 300 LED đấy, giá chỉ 3000d thôi
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 263
Join date : 25/05/2011
Age : 27
Đến từ : Bình Định

Xem lý lịch thành viên http://cd2a.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by quocbinh1110 on Sat Dec 31, 2011 6:23 am

THEO MẠCH ĐIỀU KHIỂN TRÊN THÌ ĐÃ CÓ 32 NGÕ RA CUNG CẤP CHO HỆ THỐNG LED QUẢNG CÁO, VẬY BÂY GIỜ NẾU MÌNH MUỐN LÀM DÒNG CHỮ "HAPPY NEW YEAR" THÌ MÌNH PHẢI ĐẤU LED ĐỂ TẠO DÒNG CHỮ ĐÓ NHƯ THẾ NÀO VÀ NỐI DÒNG CHỮ VÀO 32 ĐẦU RA ĐÓ NHƯ THẾ NÀO?

BẠN CHỈ GIÚP MÌNH VỚI
THANKS BẠN NHIỀU NHA!!!

quocbinh1110

Tổng số bài gửi : 11
Join date : 31/12/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by Admin on Sat Dec 31, 2011 6:32 am

Việc bố trí các chữ nháy sao cho đẹp là theo ý của mỗi người. Chữ HAPPY NEW YEAR nên phân mỗi chữ cái là 1 cổng, vậy có tất cả là 12 cổng (12 ngõ ra của mạch điều khiển). Mạch trên còn dư lại 20 cổng, bỏ.
Còn cách đấu LED cho mỗi chữ thì bạn xem lại ở trên.

Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 263
Join date : 25/05/2011
Age : 27
Đến từ : Bình Định

Xem lý lịch thành viên http://cd2a.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by quocbinh1110 on Sun Jan 01, 2012 5:11 am

CẢM ƠN BẠN NHIỀU NHIỀU NHA!!!
MÌNH KHÔNG PHẢI DÂN ĐIỆN TỬ, NHƯNG CŨNG TÁY MÁY LÀM MẠCH CHO VUI ẤY MÀ, CÒN PHẢI NHỜ MẤY BẠN GIÚP ĐỠ NHIỀU... Smile

quocbinh1110

Tổng số bài gửi : 11
Join date : 31/12/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by Admin on Sun Jan 01, 2012 5:15 am

OK có gì thắc mắc bạn cứ post lên Forum để mọi người cùng giải đáp
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 263
Join date : 25/05/2011
Age : 27
Đến từ : Bình Định

Xem lý lịch thành viên http://cd2a.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by quocbinh1110 on Tue Jan 03, 2012 7:31 pm

BẠN ƠI, CHO MÌNH HỎI 2 TỤ 33pF Ở CHỖ THẠCH ANH ĐÓ, CÓ CẦN PHẢI PHÂN BIỆT CỰC ÂM VÀ DƯƠNG CỦA TỤ KHÔNG?

quocbinh1110

Tổng số bài gửi : 11
Join date : 31/12/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by loppho on Wed Jan 04, 2012 5:18 am

tụ đó không cần đâu bạn

loppho

Tổng số bài gửi : 14
Join date : 06/12/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by quocbinh1110 on Wed Jan 04, 2012 6:03 am

BẠN ƠI. MÌNH THẤY TRONG CÁI LAYOUT CỦA 89C51 MÀ BẠN POST LÊN ĐÓ, HÌNH NHƯ LÀ BẠN NHẦM Ở CHỖ NGUỒN MÀ CẤP CHO MẠCH ĐIỀU KHIỂN CỦA CHÚNG TA LÀ 5V_DC CHỨ BẠN? VÌ NGUỒN NÀY ĐẤU TRỰC TIẾP VÀO CHÂN 31 VÀ 40 CỦA CHIP MÀ! NẾU MÀ 12V_DC THÌ CHẮC LÀ...... KHÉT MẤT, HIC
HIHI, MÌNH THẮC MẮC NÊN HỎI VẬY ĐÓ, NẾU MÌNH NÓI SAI THÌ BẠN ĐỪNG CÁU NHA! Smile

quocbinh1110

Tổng số bài gửi : 11
Join date : 31/12/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by ngoclan on Wed Jan 04, 2012 10:46 am

Trong mạch mình có vẽ con ổn áp 7805 mà bạn
ngoclan
ngoclan

Tổng số bài gửi : 12
Join date : 14/12/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by quocbinh1110 on Wed Jan 04, 2012 12:30 pm

MÌNH HIỂU RỒI, NHƯNG MÌNH THẤY TRONG CÁC MẠCH ỔN ÁP THƯỜNG THÌ NGTA DÙNG 2 TỤ 104 ĐỂ LỌC NGUỒN ĐẦU VÀO VÀ ĐẦU RA CHO 7805, NHƯNG Ở ĐÂY BẠN CHỈ DÙNG MỘT CON 1000uF, VẬY CÓ GÌ KHÁC NHAU KHÔNG HẢ BẠN?

quocbinh1110

Tổng số bài gửi : 11
Join date : 31/12/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by ngoclan on Wed Jan 04, 2012 1:34 pm

2 tụ đó không có cũng không sao.
ngoclan
ngoclan

Tổng số bài gửi : 12
Join date : 14/12/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by quocbinh1110 on Thu Jan 05, 2012 6:25 am

BẠN ƠI, CHO MÌNH HỎI 32 CON BJT TRONG LAYOUT 89 LÀ LOẠI GÌ VẬY? NPN HAY PNP?
THEO MÌNH TÌM HIỂU VÀ ĐƯỢC BIẾT THÌ Ở ĐÂY CHÚNG TA SẼ DÙNG LOẠI N-P-N VÌ CHÚNG TA ĐIỀU KHIỂN THEO MỨC 1 MÀ.
CÓ ĐÚNG KHÔNG VẬY BẠN?

quocbinh1110

Tổng số bài gửi : 11
Join date : 31/12/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by Admin on Thu Jan 05, 2012 8:16 am

uhm chính xác là NPN đó bạn.
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 263
Join date : 25/05/2011
Age : 27
Đến từ : Bình Định

Xem lý lịch thành viên http://cd2a.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by quocbinh1110 on Thu Jan 05, 2012 10:13 am

BẠN ƠI, CHO MÌNH HỎI 32 CON BJT TRONG LAYOUT 89 LÀ LOẠI GÌ VẬY BẠN? LÀ N-P-N HAY P-N-P?
MÌNH NGHĨ LÀ N-P-N ĐÚNG KHÔNG? KHI ĐƯỢC KÍCH MỞ, DÒNG SẼ TỪ B--->E VÀ
C---->E
TRONG ĐÓ DÒNG CE LỚN HƠN DÒNG BE RẤT NHIỀU
ĐÚNG KHÔNG BẠN?

quocbinh1110

Tổng số bài gửi : 11
Join date : 31/12/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by quocbinh1110 on Thu Jan 05, 2012 10:14 am

HIHI
BẠN REPLY RỒI MÀ KHÔNG HIỂU SAO KHI NÃY VÀO MÌNH LẠI THẤY NÓ ĐÂU MẤT, NÊN HỎI LẠI
HIHI

quocbinh1110

Tổng số bài gửi : 11
Join date : 31/12/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by quocbinh1110 on Thu Jan 05, 2012 3:51 pm

BẠN ƠI, CHO MÌNH HỎI
1/ BẠN CẤP DƯƠNG NGUỒN 12V ------> DIODE 4007 ------> IC ỔN ÁP 7805. VẬY CON DIODE 4007 CÓ TÁC DỤNG GÌ VẬY BẠN?

2/ CHÂN SỐ 1 CỦA NÚT RESET BẠN NỐI VÀO MỘT CON TRỞ 100 Ohm CÓ TÁC DỤNG GÌ VẬY? MÌNH THẤY MẠCH RESET THƯỜNG CHỈ DÙNG MỘT TRỞ 10K NỐI TỪ CHÂN 9 CỦA CHIP XUỐNG MAX THÔI MÀ

3/ CÁI CON ĐIỆN TRỞ THANH 10K KIA NÓ SẼ HẠN DÒNG CỦA PORT 0 CHỨ SAO LẠI ĐỆM DÒNG ĐƯỢC BẠN NHỈ?

quocbinh1110

Tổng số bài gửi : 11
Join date : 31/12/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề tài: LED Quảng cáo

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 2 trong tổng số 4 trang Previous  1, 2, 3, 4  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết